18 September 2021 to 18 February 2022

2021Poster printable download

2021Poster tulostettava lataus

UK flag Guardia Nueva turns 20 years old. The orchestra and Musical Director since inception Raimo Vertainen, celebrates its anniversary by making five different concerts and events that showcase the multidimensionality of the orchestra.

Finland flag Guardia Nueva täyttää 20- vuotta. Kapellimestari Raimo Vertainen. Juhlavuottaan orkesteri viettää valmistamalla viisi erilaista konserttikokonaisuutta, jotka ilmentävät orkesterin moniulotteisuutta. Guardia Nueva on ajassa kiinni ja luo jotain uutta - guardiamaista.

 

UK flagGN1 Diamond Jubilee
Guardia Nueva Solo - Astor Piazzolla music
Conservatory
Saturday 18.9.2021 at 19.00

Astor Piazzolla has been instrumental in the birth of the Guardia Nueva Orchestra in 2001. The courage was to go directly to Buenos Aires in 2004 to give concerts at the birthplace of the Argentine tango and its main arenas. The concert trip was a memorable experience.

Guardia Nueva has performed a wealth of music composed by Astor Piazzolla in their concerts and recordings, and Piazzolla is undoubtedly one of the most important composers of the last century.

Guardia Nueva has often been asked to perform Piazzolla’s music with the orchestra alone. Now this is coming true and as a soloist specifically the orchestra - Guardia Nueva.

Finland flagGN1 Taipuisa timantti
Guardia Nueva Solo -

Astor Piazzolla

Konservatorio

La 18.9.2021 klo 19.00

Astor Piazzollan merkitys on ollut ratkaiseva Guardia Nueva- orkesterin synnylle 2001. Rohkeutta oli mennä 2004 suoraan Buenos Airesiin konsertoimaan argentiinalaisen tangon syntysijoille ja sen tärkeimmille areenoille. Konserttimatka oli ikimuistoinen elämys.

Guardia Nueva on tehnyt runsaasti Astor Piazzollan musiikkia konserteissaan ja levytyksissään ja Piazzolla onkin eittämättä yksi viime vuosisadan merkittäviä säveltäjiä. Guardia Nuevaa on pyydetty esittämään usein Piazzollan musiikkia pelkästään orkesterilla. Nyt tämä toteutuu ja solistina nimenomaan orkesteri – Guardia Nueva.

UK flag GN2 Guardia Nueva Together forward Kokkola-Sali Fri 8.10.2021 at 15.00

Guardia Nueva wants to remember the special groups for whom attending the concert has been very challenging recently. This concert is aimed at the elderly, the disabled and those in service homes.

Life-affirming music in the shades of the seaside town of Kokkola. The soloists are Maria Autio and Jiri Tammilehto The concert is sold out
Finland flag GN2 Guardia Nueva Yhdessä eteenpäin Kokkola-Sali Pe 8.10.2021 klo 15.00

Guardia Nueva haluaa muistaa erityisryhmiä, joille konsertissa käynti on viime aikoina ollut kovinkin haasteellista. Tämä konsertti on suunnattu vanhuksille, invalideille ja palvelutaloloissa oleville.

Elämänmyönteistä musiikkia Kokkolan merenrantakaupungin sävyillä. Solisteina Maria Autio ja Jiri Tammilehto Konsertti loppuunmyyty
UK flag GN3 Guardian Nueva Christmas - The four Seasons
Kokkola Church Sat 11.12.2021 at 19.00

Antonio Vivaldi's Seasons as a version of Max Richter. The work includes dance and animations Antonio Vivaldi’s work “Seasons” is one of the cornerstones of Western music. The German Max Richter has re-composed this work, using Vivaldi's work freely.

This is how the new work “Recomposed Four Seasons” was born. This work has been orchestrated by Raimo Vertainen and arranged for Guardia Nueva. The work has thus become the third content version with a new angle of entry. With the Guardian’s interpretation, the old work weathered its updated look and essence - here and now.

An essential part of the work is dance, which depicts the change of seasons, and at the same time the cycle of human life. Spring-summer-autumn-winter: from the symbols of nature from birth to death. The animations projected on the church wall complete the whole.

From these three elements: music, movement, image - a unique experience is created. Choreography and costumes by Annika Sillander Dancers Ailish Maher, Viivi Sjöblom, Antti Seppänen, Evgeny Kostyukov Animation and video projection Nadia Dumcheva Staging and lighting Tuupa Records, Mikko Mäki
Finland flag GN3 Guardian Nuevan Joulu - Neljä Vuodenaikaa
Kokkolan kirkko La 11.12.2021 klo 19.00

Antonio Vivaldin Vuodenajat Max Richterin versiona. Teoksessa mukana tanssi ja animaatiot Antonio Vivaldin teos ”Vuodenajat” on yksi länsimaisen musiikin kulmakivi. Saksalainen Max Richter on säveltänyt tämän teoksen uudestaan, käyttäen Vivaldin teosta vapaasti.

Näin on syntynyt uusi teos ”Recomposed Four Seasons”. Tämän teoksen on Raimo Vertainen orkestroinut ja sovittanut Guardia Nuevalle. Teokseen on tullut täten kolmas sisältöversio uudella tulokulmalla. Guardian tulkinnan myötä vanha teos sää päivitetyn ilmeensä ja olemuksensa – tässä ja nyt. Teoksessa on oleellisena osana tanssi, joka kuvaa vuodenaikojen vaihtumista, ja samalla ihmiselämän kiertokulkua.

Kevät-kesä-syksy-talvi: syntymästä kuolemaan olevilla luonnon vertauskuvilla. Animaatiot heijastettuna kirkon seinälle täydentävät kokonaisuuden.

Näistä kolmesta elementistä: musiikki, liike, kuva – syntyy ainutkertainen elämys. Koreografia ja puvut Annika Sillander Tanssijat Ailish Maher, Viivi Sjöblom, Antti Seppänen, Evgeny Kostyukov Animaatiot ja videoprojisointi Nadia Dumcheva Lavastus ja valaistus Tuupa Records, Mikko Mäki;
UK flag GN4
Guardia Nueva 20 years - Festive concert
Kokkola Ice Rink
Sat 19.2.2022 at 18.00

In her gala concert, Guardia Nueva will perform arrangements for the orchestra with top soloists. All works are adapted in a guardian style, taking into account the orchestra’s unique composition.

The concert includes Finnish music, tangos and international atmospheres adapted to the new mold. Likewise, Argentine music, film music, musical melodies, and instrumental music in the style of Guardia Nueva.

Soloists Jarkko Ahola, Arja Koriseva, Jennie Storbacka and Teemu Roivainen
Finland flag GN4
Guardia Nueva 20-vuotta–Juhlakonsertti
Kokkolan Jäähalli
La 19.2.2022 klo 18.00

Juhlakonsertissaan Guardia Nueva esittää orkesterille tehtyjä sovituksia huippusolistien kera. Kaikki teokset ovat sovitettu guardiamaiseen tyyliin, ottaen orkesterin ainutlaatuisen kokoonpanon huomioon.

Konsertti sisältää suomalaista musiikkia, tangoja- sekä kansainvälisiä tunnelmia sovitettuna uuteen muottiin. Samoin argentiinalaista musiikkia, elokuvamusiikkia, musikaalisävelmiä, sekä instrumentaalimusiikkia Guardia Nuevan tyyliin.

Solisteina Jarkko Ahola, Arja Koriseva, Jennie Storbacka ja Teemu Roivainen
UK flag GN5
Guardia Nueva Summer Concert - Summer Evening waltz
Kokkola Summer Week, West Park
Sat 9.7.2022 at 18.00

Pearls of strokes, bars and entertainment music in the heart of nature. The theme of the Guardia Nueva is summer tunes and a sea town. The audience will also be able to sing to the accompaniment of the orchestra. You will also hear rap versions of Finnish tangos!

Soloists are Anu Komsi, Simodeus and MC Kajo
Free entry
Finland flag GN5
Guardia Nuevan kesäkonsertti - Kesäillan valssi
Kokkolan Kesäviikko
Länsipuisto
La 9.7.2022 klo 18.00

Iskelmien, tangojen ja viihdemusiikin helmiä luonnon helmassa. Guardia Nuevan teemana kesäiset sävelet ja merikaupunki. Myös yleisö pääsee laulamaan orkesterin säestyksellä. Kuulet myös räp-versioita suomalaisista tangoista!

Solisteina Anu Komsi, Simodeus ja MC Kajo
Vapaa pääsy

Contact and further information:
Assistant Jaana Kåla 045- 275 6941
Artistic Director Raimo Vertainen 050-511 83 87

Site constructed and hosted by: Accordions Worldwide at www.accordions.com.
© Copyright 2021 Accordions Worldwide. All rights reserved