2018 China Harbin Summer International Accordion Art Week
Festival review provided by Kevin Friedrich - USA (CIA Ambassador) and Harley Jones - New Zealand (CIA Public Relations Manager)

Contestants in the Ensemble Category for Accordion and other Iinstruments
Aleksandra Dragosavac / Aleksandar Jovancic
Wang YImou, Xu Xi, Du Jinmin, Tang Jia Wei, Zu Jianghua, Ma Xingyu, Huang Yanling
Ling Zhitong, Xu Huiying, Piao Yanli, Song Shihui, Sun Yuxuan, Zhao Hengyi, Zhu Junying
Liu Yan, Zhang Fan, Zhao Peijun
Liu Bin, Yan Sai
Liu Zizhen, Ruan Yang, Meng Fanseng
Kazakevich Ian / Safonov Mikhail / Savin Danil
Tang Wenshu, Ma Chen, Zhou Xingjia
Wang Yizheng, Hong Yue
Liu Yan, Zhang Fan, Zhao Peijun
Kuligovskii Lvan / Gomozova Liudmila / Krutiakova Daria
Cai Shalei, Huang Hejie

Contestants in the Junior Classical Category

Master Class and Seminar with Alfred Melichar (Austria)
Master Class and Seminar with Alfred Melichar (Austria)

Alexander Poeluev (Russia)
Alexander Poeluev (Russia) with Elizaveta Misler (Rostov Ballet)
Alexander Poeluev (Russia) with Elizaveta Misler (Rostov Ballet)
Alexander Poeluev (Russia)

Above left: Yuri Shishkin (Russia) and Wei Bijun
Above right: Raimondas Sviackevicius (Lithuania)
and Wei Bijun
Above left: Wei Bijun and Shao Dan
Above right top: Wei Bijun and Alexander Poeluev (Russia)
Above right bottom: Cai Mengling (Polish Ambassador to China) and Maciej Frackiewicz (Poland)
Above left: Primoz Parovel and Aleksander Nikolic
Above right: Heather Masefield (New Zealand) and
Wei Bijun

Above left: Tan Jialiang and friends
Above right:
Melanie Bregant and Philippe Bourlois (France)

© Copyright 2018 Accordions Worldwide. All rights reserved